Upozornění na aktivity společnosti NLTS Global Analytics

12. března 2021

Vážení klienti,

považujeme za důležité vás upozornit, že Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a sdružení SOLUS se důrazně distancují od aktivit společnosti NLTS Global Analytics s.r.o. a jimi provozovaných webových stránek https://kontrolaosobnichdat.cz/ a žádným způsobem s touto společností nespolupracují.

Společnost NLTS Global Analytics s.r.o. prostřednictvím své webové stránky shromažďuje osobní údaje klientů, zájemců o získání bezplatné kopie osobních údajů, z registrů BRKI, NRKI a SOLUS na základě GDPR a jejich žádosti přeposílá na registry BRKI, NRKI a SOLUS. To vše za netransparentních podmínek zpracování osobních údajů a nakládání s nimi a v některých případech dokonce s aplikováním poplatku za zprostředkování služeb. Bohužel většina takto obdržených žádostí ani neobsahuje dostatečný rozsah osobních údajů vedoucích k jednoznačné identifikaci klienta ve zmiňovaných databázích, což znemožňuje jejich vyřízení.

Při našich pokusech o komunikaci se zástupci společnosti NLTS Global Analytics jsme obdrželi reakce pouze od německého subjektu v anglickém jazyce a pokusy o kontakt s českým zaregistrovaným subjektem nebyly úspěšné.

Registry BRKI, NRKI a SOLUS vždy plnily všechny své povinnosti dle GDPR a poskytují bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů dle GDPR žadatelům přímo. Více informací naleznete na:

https://www.cbcb.cz/klientske-centrum/

https://www.cncb.cz/klientske-centrum/

https://www.solus.cz/pristup-k-osobnim-udajum/

Není proto nutné, a v rámci ochrany osobních údajů pro vás ani bezpečné, obracet se na úvěrové registry BRKI, NRKI a SOLUS s využitím služeb jakéhokoli zprostředkovatele, jestliže tyto informace můžete získat přímo od provozovatelů všech těchto registrů na výše uvedených odkazech.

 


V Praze dne 12. března 2021

Upozornění na aktivity společnosti NLTS Global Analytics