Zásady ochrany dat uživatelů webových stránek

Tento dokument stanovující zásady ochrany dat popisuje postupy přijaté zájmovým sdružením CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z. s. p. o., IČO: 712 36 384, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58499 (dále jen „CNCB“), jako provozovatele webových stránek www.cncb.cz (dále jen „webové stránky“) ohledně zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek. Jde o všeobecnou informaci adresovanou těm, kdo tyto webové stránky navštíví, a to v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Při využívání služeb nabízených a poskytovaných prostřednictvím této webové stránky uživatelé poskytnou o sobě určité informace a mohou vznášet určité požadavky.

Zpracování údajů

Výsledkem přístupu k těmto webovým stránkám může být zpracování údajů týkajících se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob (tzv. subjektů údajů). Správcem údajů je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6853 (dále jen „CRIF CZ“) a CNCB. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž zpracovatelem, kterým je společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF S.P.A.“), která zajistí přiměřené organizační a technické zpracování údajů za účelem jejich zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození, krádeži, užití nebo jinému zveřejnění.

Místo zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v prostorách společností CRIF CZ, CRIF S.P.A. a CNCB. S údaji pracují výhradně osoby s příslušnými technickými dovednostmi a schopnostmi, kterým byly přiděleny specifické funkce v oblasti zpracování údajů.

Postupy při zpracování údajů

Údaje jsou zpracovány korektním způsobem a plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje jsou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky.

Typy zpracovávaných údajů

Informační systémy a softwarové postupy použité při provozování těchto webových stránek získávají v průběhu svého běžného provozu určité osobní údaje. Přenos těchto údajů je implicitně dán využitím ICP protokolů. Údaje nejsou shromažďovány s cílem spojovat je s konkrétními subjekty, avšak již díky svému charakteru umožňují identifikovat uživatele prostřednictvím jejich zpracování a přidružení k jiným údajům drženým třetími osobami. Tato kategorie údajů obsahuje IP adresy a doménová jména počítačů, které užívají uživatelé připojující se k síti, dále pak URL adresy požadovaných zdrojů, časové určení požadavků, použitý postup při vznášení požadavků a další parametry vztahující se k operačnímu systému a informačnímu prostředí uživatele. A dále jsou to informace, které poskytují “cookies” na pevném disku uživatele. Dále jsou shromažďovány také souhrnné údaje o využívání webové stránky, jako například informace o tom, které ze stránek mají největší návštěvnost, počet přístupů denně a čas, který uživatelé u každé stránky v průměru stráví.

Užití shromážděných údajů

Shromážděné údaje mohou být mimo jiné použity k plnění požadavků uživatele, poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání, zpracování, realizace a sledování nabídek uživateli, poskytování informací o stavu objednávky, zajišťování informací o produktech nebo službách, které mohou být pro uživatele zajímavé, informace o aktualizacích a změnách na těchto webových stránkách, o nových produktech či službách apod.

CNCB může seskupovat informace, které mu uživatelé poskytli v předchozí komunikaci v režimu off-line, s informacemi poskytnutých uživateli v režimu on-line pro účely přizpůsobení webových stránek uživateli. Některé údaje provozního charakteru mohou být zpracovávány také za účelem zajištění bezpečnosti a dostupnosti webových stránek a souvisejících služeb. Statistické údaje o využívání webových stránek jsou zpracovávány ke zlepšování jejich funkčnosti a uživatelské přívětivosti a k přípravě souhrnných, anonymních informací používaných v marketingu, v reklamě nebo v podobných činnostech.