Czech Non-Banking Credit Bureau

Nebankovní registr klientských informací

Obsahuje data vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce osob a společností. Nebankovní registr shromažďuje data o klientech nebankovních společností, jež jsou jeho uživateli a zajišťuje jejich zpracování.

3

Registr obsahuje údaje o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty, které určují bonitu, důvěryhodnost a platební morálku, tzn. údaje o úvěrových produktech (přijatých i odmítnutých), o výši úvěru a splátkách nebo o tom, zda jsou závazky klienta řádně a včas plněny. Provozovatelem Nebankovního registru je zájmové sdružení právnických osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau.

Informační memorandum

Ucelený přehled základních informací o společné databázi údajů sdílených mezi věřitelskými subjekty. Obsahuje zároveň základní informace o sdílení dat s Bankovním registrem klientských informací.

p

Informovaná rozhodnutí

Našim členům umožňujeme přijímat informovaná rozhodnutí.

Důvěra

Uchováváme informace, pečujeme o ně a staráme se o to, aby byly prospěšné.

~

Bezpečnost

Při zpracování informací zajišťujeme jejich přísné zabezpečení.

Inovace

Sledujeme trendy a přizpůsobujeme se měnícím se potřebám.

  • 80% 80%
  • 60% 60%
  • 40% 40%
  • 25% 25%
  • 15% 15%

Barometr úvěrového trhu

Barometr je přehled všech úvěrů – krátkodobých i dlouhodobých obsažených v Bankovním a Nebankovním registru. Zabývá se problematikou dluhu v jednotlivých krajích České republiky a aktuální data porovnává vždy se stejným obdobím roku předešlého. Na základě těchto dat lze dobře sledovat vývoj zadlužení obyvatelstva v České republice.

Potřebujete výpis z registru?

Kontaktujte Klientské centrum ještě dnes!

 

Prostřednictvím Klientského centra získáte výpis z registrů. Výpis nakoupíte jednoduše z domova prostřednictvím portálu kolikmam.cz. Vaše totožnost bude ověřena prostřednictvím BankID, takže se k výpisu dostanete okamžitě online.

Novinky

Sledujte aktuální dění v oblasti zadlužování.

Uživatelé registru

Prostřednictvím Nebankovního registru sdílejí data o svých klientech tyto společnosti: