Přejmenování LLCB, z.s.p.o na CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

8. dubna 2013

Rádi bychom vás informovali o přejmenování a změně loga společnosti LLCB, z.s.p.o. Nový název společnosti je CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. Modernizaci loga jsme se rozhodli spojit s realizací projektu kolikmam.cz, který bude v brzké době oslovovat přímo širokou veřejnost a koresponduje i s designovými změnami loga bankovního registru CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (dále jen „CBCB“).

Nový název společnosti je transparentnější a pomáhá zjednodušené identifikaci obsahu služeb společnosti. Zároveň plně vyvažuje i název partnerského bankovního registru CBCB.
Ke změně nás zároveň přivádí změny na trhu nebankovních produktů, a to především v oblasti leasingu, který stále více ustupuje do pozadí a naopak ke stále rostoucímu podílu spotřebitelských úvěrů. Odpovídá to také naší strategii, kdybychom v blízké budoucnosti rádi rozšířili řady uživatelů i o jiné segmenty, jako jsou telekomunikace či poskytovatelé energií a další.

Nový název a logo je:

  • Transparentnější
  • Srozumitelnější
  • Zapamatovatelnější
  • Napomáhá jednodušší identifikaci poskytovaných služeb
  • Jasněji odděluje nebankovní registr od bankovního registru, avšak zároveň zachovává i zřetelnou identifikaci vzájemné vazby obou registrů