Společnosti si půjčují u nebankovních institucí stále častěji

29. listopadu 2018

Dluh obchodních společností u nebankovních finančních společností dosáhl na konci třetího čtvrtletí letošního roku výše 153,7 miliardy korun. Meziročně vzrostl o 12 miliard korun, tedy téměř o 9 %. Určitou formu dluhu mělo u nebankovních finančních institucí 70 887 společností, téměř o 5 tisíc více než o rok dříve. Objem nesplácených úvěrů vzrostl meziročně o 4 % na 1,24 miliardy korun, zatímco počet nesplácejících společností klesl o 2 % na 3 097 obchodních společností. Vyplývá to z dnes zveřejněných statistik Nebankovního registru klientských informací.

Nejoblíbenější formou financování zůstával ve třetím čtvrtletí letošního roku investiční úvěr, který čerpaly téměř tři čtvrtiny všech společností, konkrétně 51 tisíc. S odstupem následovala koupě na splátky, kterou využilo necelých 14 tisíc společností, operativní leasing (11 tisíc společností) a finanční leasing (8 tisíc společností). „Investiční úvěr vede pomyslný žebříček popularity úvěrových nástrojů zcela jednoznačně a jeho obliba nadále mírně roste. Trendem posledních dvou let je potom operativní leasing, jehož obliba se v posledním roce u obchodních společností zvýšila o pětinu a v posledních dvou letech dokonce o čtyři pětiny,“ říká Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací (NRKI).

Nejvyšší částky si společnosti půjčují na Pardubicku, nejvyšší nárůst dluhu zaznamenal Ústecký kraj

Celkový dluh obchodních společností u nebankovních finančních institucí vzrostl meziročně o 9 %, v rámci krajů ale panovaly výrazné rozdíly. Na Ústecku se objem dluhu zvýšil o více než pětinu, konkrétně o 21 %, a na Vysočině téměř o 15 %. Naopak v Pardubickém kraji se objem dluhu téměř nezměnil, když vzrostl pouze o 1,5 %. Nízký nárůst zaznamenal rovněž Karlovarský kraj, a to necelých 5 %.

Průměrná výše dluhu obchodních společností vůči členům NRKI činila ke konci třetího čtvrtletí 2,17 milionu korun na jednu společnost. Nejvyšší průměrnou částku dluhu členové registru evidovali u společností z Pardubického kraje a Vysočiny (2,95 milionu Kč), nejnižší naopak v Karlovarském kraji (1,87 milionu Kč) a také v Moravskoslezském kraji (1,9 milionu Kč).

Nejhorší platební morálku mají pražské společnosti, nejlepší společnosti ze Zlínska

Celková výše ohroženého dluhu, tedy dluhu, u kterého nebyly zaplaceny tři po sobě jdoucí řádné splátky nebo který byl zesplatněn, dosahovala koncem třetího čtvrtletí tohoto roku 1,24 miliardy korun. Nesplácený dluh tak tvořil pouze 0,8 % celkového dluhu obchodních společností vůči členům NRKI. Nejvyšší poměr nespláceného dluhu evidovali členové registru v Praze (1,4 %) a v Ústeckém kraji (1,2 %). Nejmenší potom na Vysočině (0,2 %) a ve Zlínském Kraji (0,3 %).

Právě ve Zlínském kraji potom členové NRKI registrovali nejnižší delikvenci při splácení firemních úvěrů. Své závazky zde nesplácela 2,6 % obchodních společností. Pod 3% delikvenci se dostala také Vysočina (2,8 %), Plzeňský kraj (2,9 %) a také Pardubický kraj (2,99 %). Zdaleka nejvyšší delikvenci potom vykazovaly společnosti se sídlem v Praze, kde své úvěry nesplácela 6,3 % společností. S odstupem potom následovaly společnosti se sídlem v Jihomoravském kraji (4,2 %). „Vysočina je z pohledu poskytovatelů úvěrů velmi zajímavým krajem. Společnosti si zde půjčují vysoké částky, které přitom velmi dobře splácejí, což je vždy příznivá kombinace,“ říká Jiří Rajl.

NRKI se rozrostl o nové členy

Nebankovní registr klientských informací se v uplynulých měsících rozšířil o dva nové členy, konkrétně o společnosti BUSINESS LEASE s.r.o. a FCE CREDIT, s.r.o., které se zaměřují především na leasing vozidel či správu vozového parku. Registr tak aktuálně sdružuje již 39 nebankovních poskytovatelů úvěrů.