Počet lidí v problémech se splácením byl v prvním čtvrtletí nejnižší za 6 let

28. května 2021

Nejrychleji se snižoval mezi lidmi do 24 let a také mezi lidmi staršími 55 let

Počet lidí, kteří nezvládají včas splácet své splátky úvěrů, v prvním čtvrtletí letošního roku dále klesl. Počet lidí nesplácejících úvěry na bydlení se meziročně snížil o 2,5 tisíce na 13 250, zatímco počet lidí řádně nesplácejících úvěry na spotřebu klesl o necelých 17 tisíc na 182 864 a byl tak nejnižší za posledních 6 let. Nejvíce se počet lidí v problémech se splácením snížil mezi lidmi nad 55 let, kteří patří z hlediska splácení dluhu k nejohroženější skupině obyvatel. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

„Počet lidí, kteří nezvládají splácet své úvěry, se překvapivě snižoval i v průběhu uplynulého roku. Jenom za posledních 5 let se jejich počet u úvěrů na spotřebu snížil o 40 %, zatímco u úvěrů na bydlení dokonce o 58 %,“ říká Lenka Novotná, výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací. V absolutních číslech to znamená pokles o 122 tisíc lidí u úvěrů na spotřebu, respektive o necelých 19 tisíc u úvěrů na bydlení.

Počet lidí v problémech se splácením se u úvěrů na spotřebu meziročně snížil o 8 %. Nejrychleji u lidí do 24 let a zároveň u lidí nad 55 let. V obou případech jich bylo meziročně o 11 % méně. U nejmladší věkové skupiny, která z hlediska disciplíny při splácení závazků patří k těm nejméně spolehlivým, to znamenalo pokles o 1 867 klientů, u nejstarší potom pokles o 5 171 klientů. Naopak nejpomaleji se počet lidí v problémech se splácením úvěrů na spotřebu snižoval u klientů ve věku 30-34 let, a to o pouhé 1 %.

U úvěrů na bydlení byla situace podobná. Celkový počet nesplácejících lidí se snížil o 16 %, u lidí do 24 let však o 38 % a u lidí mezi 25 a 29 lety o 22 %. Naopak u lidí mezi 30 a 34 lety šlo pouze o 10% pokles. Tato skupina však dlouhodobě patří z pohledu platební morálky k těm nejspolehlivějším.

„I přes postupné snižování počtu nesplácejících lidí vidíme i jisté varovné signály. Jedním z nich je nárůst celkového nespláceného dluhu na spotřebu. To znamená, že je zde určitá skupina lidí, kteří nezvládají splácet vyšší částky, pravděpodobně tedy brzy po pořízení úvěru. Taková situace je pro lidi potenciálně velmi nebezpečná a určitě ji doporučujeme řešit s poskytovatelem úvěru včas. Pomůže to předejít řadě budoucích problémů,“ upozorňuje Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Zatímco u úvěrů na bydlení klesl nesplácený dluh o 1,3 miliardy (16 %) na 6,9 miliardy korun, u úvěrů na spotřebu naopak vzrostl o 313 milionů (1,4 %) na 23 miliard korun. Na tomto růstu se podíleli hlavně lidé ve věku 30 až 34 let a lidé ve věku 25 až 29 let, u kterých se objem nespláceného dluhu shodně zvýšil o 0,3 miliardy korun. Naopak u lidí nad 55 let se o čtvrt miliardy korun snížil.