Omezení provozu Klientského centra CRIF

13. března 2020

Vážení klienti,

dovolte, abychom vás informovali, že vzhledem k současné situaci a vyhlášení nouzového stavu bude Klientské centrum pro veřejnost uzavřeno v termínu od 16. 3. – 10. 5. 2020. Vaše žádosti začneme v Klientském centru vyřizovat v pondělí 11. 5. 2020. Níže máte k dispozici postup, jakým způsobem lze žádat o výpisy, opravy či registrace do portálu. Mějte prosím na paměti, že pokud žádáte prostřednictvím pošty nebo online, musí být u žadatelů s cizí státní příslušností podpis na žádosti notářsky ověřen. V případě, že nebude, budou žádosti automaticky vyřazeny.

Děkujeme za pochopení.

Klientské centrum CRIF


JAK POŽÁDAT O VÝPISY Z REGISTRŮ ON-LINE?

 1. Nejjednodušší cestou je vyplnit žádost prostřednictvím on-line formuláře na adrese https://klient.kolikmam.cz/WhatDoYouNeed
 2. Vaši žádost zpracujeme a v případě, že bude vše v pořádku, zašleme vám výpis poštou na dobírku do vlastních rukou adresáta. Cena zásilky je 95,- dle aktuálně platného ceníku poskytovatele poštovních služeb. Toto opatření je nutné z důvodu ověření vaší totožnosti, kterou potvrdíte při přebírání zásilky.
 3. V případě, že jste žadatelem s cizí státní příslušností, podpis na žádosti musí být notářsky ověřen. Žádosti, které nebudou mít notářsky ověřený podpis budou automaticky vyřazeny.
Naskenujte si mobilním telefon QR kód a vyplňte svoji žádost online

JAK POŽÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY?

 1. Vyplňte prosím formulář žádosti o výpis, případně registraci do portálu kolikmam.cz,
 2. Vyplněnou žádost naskenujte a zašlete do datové schránky
 3. Po zpracování vaší žádosti je nutné uhradit poplatek za výpis, obdržíte od nás platební link, který uhradíte online platební kartou. Platba za odeslání a doručení datové zprávy byla v tomto období zrušena. Více informací: https://www.datoveschranky.info/-/postovni-datove-zpravy-pro-vsechny-uzivatele-datovych-schranek-zdarma?inheritRedirect=true&redirect=%2F.
 4. Po provedení úhrady vám zašleme požadované výpisy či smlouvu nebo přístupy do portálu kolikmam.cz
OPIŠTE SI ID NAŠÍ DATOVÉ SCHRÁNKY!
R4QDCBE
FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ NALEZNETE ZDE:

JAK POŽÁDAT O VÝPISY A JINÉ SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ POŠTY?

 1. Žádost o výpisy, opravy či jiné služby zasíláte na adresu klient@crif.com.
 2. Klientské centrum CRIF přijímá elektronické žádosti o výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
 3. V případě, že žádost zaslaná emailem nebude obsahovat elektronický certifikát, bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti klienta.
 4. V případě, že jste žadatelem s cizí státní příslušností, podpis na žádosti musí být notářsky ověřen. Žádosti, které nebudou mít notářsky ověřený podpis budou automaticky vyřazeny.
FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ NALEZNETE ZDE:

JAK POŽÁDAT O VÝPISY A JINÉ SLUŽBY POŠTOU?

O výpisy z registrů můžete požádat také poštou. Pokud však máte cizí státní příslušnost, nebo požadujte zaslání vyhotoveného výpisu zpět elektronicky nebo do datové schránky, musí být podpis na žádosti úředně ověřen. Pokud žádáte zaslání výpisu zpět poštou, zasíláme je na dobírku do vlastních rukou, ale pouze na poštovní adresy v ČR. Ověření vaší totožnosti pak provedou úředníci pošty při převzetí zásilky.
 1. Zašlete nám poštou vyplněný formulář žádosti o výpis, opravu nebo registraci do portálu kolikmam.cz.
 2. My vám obratem zašleme doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím České pošty připravené, výpisy nebo smlouvy a přístupové údaje.
 3. V případě, že jste žadatelem s cizí státní příslušností, podpis na žádosti musí být notářsky ověřen. Žádosti, které nebudou mít notářsky ověřený podpis budou automaticky vyřazeny.
FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ NALEZNETE ZDE

JAK POŽÁDAT O REGISTRACI DO PORTÁLU KOLIKMAM.CZ ONLINE?

 1. Vyplňte registrační formulář na této URL adrese: https://klient.kolikmam.cz/Account/OnlineRegistration/Registration.
 2. Zpracujeme váš požadavek a zašleme vám přístupové údaje a smlouvu poštou do vlastních rukou. Musí dojít k ověření vaší identity. Vzhledem k tomu, že se jedná o přístup k osobním údajům, jsou tato opatření nevyhnutelná.
 3. Následně nám jedno paré smlouvy podepište a zašlete zpět odpovědní zásilkou.
 4. Po provedení registrace obdržíte email s aktivačním kódem a získáte tak neomezený přístup k výpisům z registrů, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Naskenujte si níže uvedený QR kód a vyplňte registrační formulář