Finanční instituce se připravují na účinnost nového zákona o spotřebitelském úvěru

18. října 2016

Do Nebankovního registru klientských informací vstoupily společnosti Zaplo Finance, Kreditech a Bohemia Energy Finance

I přes příznivou makroekonomickou situaci a snižující se objem ohroženého dluhu dochází k nárůstu počtu lidí, kteří mají problémy se splácením svých závazků. To vede spolu s blížící se účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru ke zvýšenému zájmu poskytovatelů úvěrů o pečlivější prověřování úvěruschopnosti jejich klientů. Svědčí o tom vstup společností Zaplo Finance, Kreditech Česká republika a BOHEMIA ENERGY Finance do Nebankovního registru klientských informací (NRKI).

Nový zákon o spotřebitelském úvěru, který nabude účinnosti 1. prosince letošního roku, zásadně zpřísňuje pravidla pro posuzování úvěruschopnosti žadatelů. Pokud totiž finanční instituce dostatečně neprověří, zda je klient schopný svoji půjčku splácet, bude klient v případě, že se dostane do problémů, osvobozen od úroků. Bude povinen vrátit pouze půjčenou částku, a to ve splátkách, které odpovídají jeho finančním možnostem.

Na konci prvního pololetí letošního roku přitom nezvládalo podle statistik Bankovního a Nebankovního registru klientských informací splácet své krátkodobé závazky (spotřebitelské úvěry, kontokorenty, kreditní karty či tzv. mikropůjčky) celkem 312 tisíc lidí, tedy o 42 tisíc více než o rok dříve. Počet lidí s ohroženým dluhem se přitom zvýšil především ve skupině mladých lidí do 24 let a ve skupině lidí starších 55 let.

Přísnější podmínky pro posuzování úvěruschopnosti žadatelů tak spolu s vysokým počtem lidí s ohroženým krátkodobým dluhem zvyšují zájem společností o vzájemné sdílení dat o žadatelích. „Vstup nových uživatelů do našeho registru je důkazem toho, že společnosti berou zodpovědné prověřování bonity svých zákazníků vážně. Díky vstupu do registru mají možnost lépe vyhodnotit finanční situaci klienta, zefektivnit řízení svého podnikatelského rizika a ochránit klienty před předlužením. Stávajícím uživatelům registrů přitom vstup těchto společností umožní nově zjistit, jestli lidé dokážou se svými penězi hospodařit, nebo jestli potřebují pravidelně krátkodobou finanční výpomoc a další úvěr by tak pravděpodobně neunesli,“ uvedl Jiří Rajl, výkonný ředitel sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., které Nebankovní registr klientských informací provozuje.