Časté otázky

Jaký má pro mě jako dobrého klienta registr přínos?

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost finanční instituce rozpozná z vaší úvěrové zprávy a bude na vás pohlížet jako na známého a solidního klienta. To se projeví v její nabídce a požadavcích a je tak možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či nespolehlivý.

Kdo všechno má přístup k údajům z registru?

Právo žádat informace z nebankovního registru má jen taková finanční instituce, která má podepsanou smlouvu s provozovatelem registru. Zároveň tato finanční instituce musí plnit řadu smluvních závazků, které jsou kontrolovány. Hlavními uživateli nebankovního registru jsou v současnosti zejména leasingové a splátkové společnosti, v rámci vzájemné výměny dat mezi BRKI (www.cbcb.cz) a NRKI však do něj mají přístup i bankovní instituce.

Mohou finanční instituce do registru nahlížet kdykoliv?

Právo na získání výpisu z registru vzniká v okamžiku, kdy uživatele registru žádáte o některý z úvěrových produktů nebo nějaký úvěrový produkt využíváte.

Jak dlouho jsou v registru údaje uchovávány a jak často se aktualizují?

Informace obsažené v registrech jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány po dobu smluvního vztahu s finanční institucí a po dobu dalších čtyř let po jeho ukončení. Pokud smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace o žádosti uchovány v nebankovním registru po dobu šesti měsíců.

Mohu požádat o výmaz údajů z registru?

Zjistíte-li, že některý z údajů v registru je chybný nebo nepřesný, můžete se obrátit s žádostí o opravu na Klientské centrum, které po konzultaci s finanční institucí chybný údaj opraví.

Zaplatím splátku se zpožděním. Projeví se tyto údaje v registru?

Uživatelé registru aktualizují údaje ze svých databází v pravidelných periodách, konkrétně jednou za měsíc. Opožděná splátka se v registru projeví při měsíční aktualizaci dat.

Rozhoduje nebankovní registr o přidělení úvěru?

Sdružení CNCB informace obsažené v databázi NRKI nikterak nevyhodnocuje, tj. nerozhoduje o tom, zda příslušnému klientovi nebankovního subjektu bude či nebude poskytnuto požadované financování – toto rozhodnutí je zcela v dispozici věřitelských subjektů.